BOG, HRVATSKA! POZDRAV IZ ZAVIČAJA - Međunarodni fotografski natječaj BOG, HRVATSKA! GREETINGS FROM HOMELAND - INTERNATIONAL PHOTO-COMPETITION - MIC

 info@mosaicoitalocroato.com
Vai ai contenuti

Menu principale:

BOG, HRVATSKA! POZDRAV IZ ZAVIČAJA - Međunarodni fotografski natječaj BOG, HRVATSKA! GREETINGS FROM HOMELAND - INTERNATIONAL PHOTO-COMPETITION

hddBOG HRVATSKA!  
KLASIFIKACIJA IZBOR MREŽNE STRANICE
LA CLASSIFICA FINALE DEL VOTO ON LINE
THE FINAL RESULTS OF VOTING ON LINE
FOTO FINALISTE   leggi qui/ pročitaj više
rest
GALLERY


"BOG, HRVATSKA!"


Preuzmite ovdje pravilnik o uvjetima i načinu prijave u PDF formatu za međunarodni fotografski natječaj
"BOG, HRVATSKA!"


Preuzmite ovdje Prijavni obrazac u Word formatu za međunarodni fotografski natječaj
"BOG, HRVATSKA!"


"BOG, HRVATSKA!"


Scarica il regolamento in formato PDF per il concorso fotografico internazionale
"BOG, HRVATSKA!"


Scarica il modulo d'iscrizione (obbligatorio)in formato word per il concorso fotografico internazionale
"BOG, HRVATSKA!"Please read the Rules and Regulations for the international photo competition
"BOG, HRVATSKA!"

Download the regulationsin PDF format for the international photo competition
"BOG, HRVATSKA!"

Download the application form (mandatory) in Word format for the international photo competition
"BOG, HRVATSKA!"


Lesen Sie die Regeln für die internationale Fotowettbewerb
"BOG, HRVATSKA!"

Bitte Laden Sie die Vorschriften im PDF-Format für die internationale  
Fotowettbewerb
"BOG, HRVATSKA!"

Bitte Laden Sie
das Antragsformular (Pflichtfelder) im Word-Format für die internationale Fotowettbewerb
"BOG, HRVATSKA!"
logo  „Bog, Hrvatska!": © Marijo Milina 2015
Progetto „BOG, HRVATSKA!": ©Mosaico Italo Croato Roma-Ivana Milina 2015
Orginalni logotip natječaja „Bog, Hrvatska!": © Marijo Milina 2015.
Projekt „BOG, HRVATSKA!": © Hrvatsko Talijanski Mozaik Rim-Ivana Milina 2015.
BOG, HRVATSKA! – POZDRAV IZ ZAVIČAJA
MEĐUNARODNI FOTOGRAFSKI NATJEČAJ
U ORGANIZACIJI:
Mosaico Italo Croato Roma – associazione / Hrvatsko-talijanski mozaik Rim – udruga
POD POKROVITELJSTVOM:
Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici / Ambasciata della Repubblica di Croazia nella Repubblica Italia
Hrvatska matica iseljenika
Grad Zagreb / Citta' di Zagabria
Ente Nazionale Croato per il Turismo Milano
TEMA:
Obilježja hrvatskog identiteta koja su sadržana pod sloganom natječaja ”Bog, Hrvatska!" (nostalgija, optimizam, radost, obiteljska sjećanja i pripovijedanja) interpretirana fotografijom.
Sudionici natječaja moraju poslati fotografije odgovarajuće tematike: hrvatski krajolici, etnografska, povijesna i kulturna baština Hrvatske.
Oni sudionici koji još nisu bili u prilici posjetiti zavičaj, imaju mogućnost slobodne interpretacije teme (fotografija može biti napravljena u bilo kojem dijelu svijeta, ali se tematski mora uklapati u ideju natječaja).
Svaka fotografija mora biti popraćena tekstom (rečenica, stih, sintagma) tj. kratkim opisom koji najbolje i najjezgrovitije predočava autorovu namjeru izraženu fotografijom.

PRAVILNIK  NATJEČAJA
SUDJELOVANJE:
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju svi učenici hrvatske dopunske nastave u inozemstvu i djeca hrvatskih iseljenika u dobi od 8 do 16 godina.
Forma izričaja je slobodna, prihvaćaju se crno-bijele fotografije i fotografije u boji neovisno o fotografskom žanru, odnosno tehnikama fotografiranja i postupcima u obradi.
Pojedini autor može sudjelovati s najviše tri (3) fotografije.
Fotografije se isključivo šalju u digitalnom obliku u .jpg ili .jpeg formatu pojedinačne veličine fotografije / datoteke do 4 MB u visokoj rezoluciji (300 dpi).
Sudionik natječaja je dužan uz svaku fotografiju priložiti tekstualni opis do sto (100) riječi o prikazanom. U opisu se mogu navoditi autorovi osobni dojmovi ili poruka/e koju/e sudionik želi prenijeti fotografijom.
Radovi koji se prijavljuju ne smiju sadržavati nikakve autorske zaštitne znakove, vodene žigove (watermark) i slično.
Sudionik natječaja popunjavanjem i slanjem prijavnice potvrđuje autorsku autentičnost prijavljenih fotografija te preuzima odgovornost za sadržaj istih.
Associazione Mosaico Italo Croato Roma zadržava pravo na objavu radova odabranih za izložbu, i to na svojoj internetskoj stranici, na svojim profilima na društvenim mrežama te svim daljnjim mogućim načinima korištenja istih u svrhu promidžbe ovog natječaja i manifestacije. Svi radovi će, neovisno o mjestu objave, i ako to fizički bude moguće, biti potpisani.
Katalog: Organizator će izdati katalog u digitalnom obliku, koji će biti poslan svakom sudioniku na njegovu e-poštu navedenu u prijavnom obrascu. S obzirom na mogućnosti, organizator preuzima izradu kataloga i u tiskanom obliku.
ZAPRIMANJE FOTOGRAFIJA:
Fotografije se zaprimaju isključivo putem e-pošte boghrvatska@mosaicoitalocroato.com
Natječaj je otvoren od 14. prosinca 2015. do 14. ožujka 2016.  (zaključno u ponoć)
STRUČNO POVJERENSTVO:
Stručni žiri: međunarodni i umjetnički fotografi koji će biti navedeni na mrežnim stranicama natječaja odabrat će najboljih 30  fotografija te najuspješnijim autorima dodijeliti vrijedne nagrade.  
Rad stručnog žirija je neovisan. Organizator će fotografije predati žiriju bez informacija o njihovim autorima. Stručni žiri ne obrazlaže razloge svojih odluka. Odluke žirija su konačne i neopozive, ali predsjednik ili članovi žirija dat će svoje stručno mišljenje o tri najuspješnija rada.
NAGRADE:
nagrada: fotoaparat (DSLR) u vrijednosti od € 650,00 - €700,00. Donacija nagrade - Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
nagrada: Tečaj male škole hrvatskog jezika i kulture – Novi Vinodolski. Donacija nagrade od strane Hrvatske matice iseljenika (putne troškove prijevoza pri odlasku i povratku snose roditelji/staratelji sudionika/ce).
nagrada: fotomonografija "Hrvatska iz zraka" Davora Rostuhara u izdanju National Geographica
Posebne nagrade:
Najoriginalniji koncept "Bog, Hrvatska! u globalizirajućem svijetu" – dodjeljuje se jednoj od 30 fotografija koje su odlukom žirija ušle u uži izbor natječaja. Glasanje za ovu nagradu provest će se javno na mrežnoj stranici „Associazione Mosaico Italo Croato Roma" (www.mosaicoitalocroato.com).
Premio „Valentina" u sjećanje na Valentinu Šokić – jedna od prvih  učenica Hrvatske dopunske nastave – Rim ; nagrada za najbolju simbiozu između teksta i fotografije
OBJAVA NAGRADA:
U razdoblju od mjesec dana od isteka roka za zaprimanje prijava, stručni žiri će provesti izbor najboljih fotografija i odrediti dobitnike nagrada. Imena dobitnika nagrada bit će objavljena  14. travnja 2016. na mrežnoj stranici „Associazione Mosaico Italo Croato Roma" (www.mosaicoitalocroato.com)., kao i na otvorenju izložbe koje će se održati nakon završetka natječaja.
AUTORSKA PRAVA, KORIŠTENJE FOTOGRAFIJA I ODGOVORNOST:
Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve sporove vezane uz vlasništvo, odnosno autorska prava nad fotografijama koje sudionici pošalju organizatoru radi sudjelovanja na natječaju. Autorska i srodna prava pripadaju sudionicima (autorima fotografija), a organizator ima pravo korištenja fotografija samo u svrhu promidžbe natječaja „Bog, Hrvatska!“.
KALENDAR NATJEČAJA:
Otvorenje natječaja: 14. prosinca 2015.
Zatvaranje natječaja: 14. ožujka 2016.
Žiriranje: 14. ožuljka do  10 travnja 2016.
Slanje obavijesti  sudionicima o rezultatima žiriranja: do 25.travnja 2016.
Izložba: U planu organizatora je  izložba  30 najboljih fotografija koje će izabrati stručni žiri.
Sudjelovanjem u ovom natječaju sudionici/ce pristaju na sve navedene uvjete.
Informacije:
Ideja natječaja „Bog, Hrvatska!": Ivana Milina
Odgovorni tim natječaja „Bog, Hrvatska!": Dragan Alvir, Zrinka Bačić, Camillo Cirelli, Mauro De Rossi, Dragica Hadrović, Ivana Milina i Gabriele Pirani
Odgovorne osobe za tisak i komunikaciju natječaja „Bog, Hrvatska!": Sarah Zuhra Lukanić i Nikolina Žuvela
e-adresa: info@mosaicoitalocroato.com
mreža: www.mosaicoitalocroato.com
Orginalni logotip natječaja „Bog, Hrvatska!": © Marijo Milina 2015.
Projekt „BOG, HRVATSKA!": © Hrvatsko Talijanski Mozaik Rim-Ivana Milina 2015.
BOG, HRVATSKA! – SALUTO ALLE ORIGINI
Concorso fotografico internazionale
ORGANIZZAZIONE:
Mosaico Italo Croato Roma – associazione / Hrvatsko talijanski mozaik Rim – udruga

CON IL PATROCINIO:
Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske / State Office for Croats Abroad
Ambasciata della Repubblica di Croazia nella Repubblica Italiana / Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici
Hrvatska matica iseljenika  / The Croatian Heritage Foundation's
Citta di Zagabria /Grad Zagreb  
Ente nazionale Croato per il turismo – Milano

TEMA DEL CONCORSO:
Caratteristiche di identità croata, che sono contenute nel nome del concorso "Bog, Hrvatska!" (Nostalgia, ottimismo, gioia, ricordi di famiglia e narrazione) interpretati con la fotografia.
I partecipanti al concorso dovranno inviare fotografie con la seguente tematica:
paesaggi croati, patrimonio etnografico, storico e culturale della Croazia.

I partecipanti che non hanno ancora avuto l'opportunità di visitare la Croazia, hanno la possibilità di interpretare liberamente la tematica del concorso (le foto possono essere scattate in qualsiasi parte del mondo, ma rispettando la tematica in oggetto).
Ogni fotografia dovrà essere accompagnata da un proprio slogan (frase, verso, espressione), vale a dire, una breve descrizione di  che cosa secondo l'autore rappresenta la foto inviata al concorso.
REGOLAMENTO DEL CONCORSO:
PARTECIPAZIONE:
Il diritto di partecipare al concorso lo hanno tutti gli studenti che frequentano la Scuola integrativa Croata all'estero e i figli di immigrati croati in età da 8 a 16 anni.
La forma di espressione è libera. Si accettano fotografie in bianco e nero e fotografie a colori, indipendentemente dal genere di fotografia o dalle tecniche e procedure fotografiche in elaborazione.
L'autore può inviare al massimo tre (3) fotografie.
Le fotografie devono essere inviate esclusivamente in forma digitale in formato .jpeg o .jpg, foto/singoli file di dimensioni fino a 4 MB adi alta risoluzione (300 dpi).
Il partecipante al Concorso deve accompagnare ciascuna foto inviata con una descrizione testuale di un massimo di cento (100) parole per ogni fotografia. La descrizione potrà essere riferita alle impressioni personali dell'autore o a un messaggio/i che il partecipante vorrà trasmettere al pubblico.
Le opere che vengono presentate non devono contenere marchi d'autore, filigrane (watermark) e simile.
Il partecipante del Concorso compilando e inviando il modulo di domanda conferma l'autenticità delle fotografie  inviate e si assume la responsabilità per il loro contenuto.
L'Associazione Mosaico Italo Croato - Roma si riserva il diritto di pubblicare le opere selezionate per la mostra, e di divulgare le fotografie sul suo sito web, sui suoi profili di social network e tutte le altre possibili modalità di utilizzo per pubblicizzare il concorso e gli eventi. Tutte le opere saranno, indipendentemente dal luogo di pubblicazione, se possibile, firmate.
Catalogo: L'organizzatore pubblicherà un catalogo in forma digitale, che sarà inviato a ogni partecipante al suo indirizzo di posta elettronica che è elencato nel modulo di partecipazione. Di conseguenza,considerando le possibilità dell'organizzatore, sarà pubblicato un catalogo cartaceo.
RICEVIMENTO DELLE FOTOGRAFIE:
Le foto sono accettate solo via e-mail, all'indirizzo: boghrvatska@mosaicoitalocroato.com
Il concorso è aperto dal 14 dicembre 2015 al 14  marzo 2016 (termine ultimo di invio foro alle 24 del 14 marzo 2016))
COMITATO DEGLI ESPERTI:
Giuria: sarà composta da fotografi internazionali che saranno elencati sul sito web del concorso, i quali selezioneranno le migliori 30 foto, e premieranno le migliori fotografie.
Il lavoro della giuria è indipendente. L'organizzatore presenta le foto alla  giuria, senza informazioni sui loro autori. Il gruppo di esperti non sarà tenuto a dare spiegazioni, né motivazioni sule proprie decisioni. Le decisioni della giuria saranno definitive e irrevocabili, ma il presidente della giuria e i membri della giuria daranno il loro parere di esperti sui tre lavori di maggior successo.
PREMI:
Premio: Fotocamera (DSLR) valore da € 650,00 - € 700,00 donazione da parte di Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske / State Office for Croats Abroad
Premio : Corso „ Mala škola Hrvatskog jezika i kulture" 2016 – Novi Vinodolski  donazione del premio da parte di Hrvatska Matica Iseljenika / The Croatian Heritage Foundation's (soggiorno, tasse scolastiche saranno pagate, i costi di trasferimento sono a cura dei genitori/tutori del partecipante)
Premio: Fotomonografija "Hrvatska iz zraka" Davora Rostuhara edizione  National Geographic
Premi speciali
per il concetto più originale del concorso "Bog, Hrvatska! in un mondo globalizzato "-
viene assegnato a una delle 30 fotografie che saranno scelte da parte della giuria. La votazione per questo premio sarà effettuata pubblicamente sul sito web della Associazione Mosaico Italo Croato. Sarà il Web a determinare il vincitore. Votare per questo premio sarà possibile su www.mosaicoitalocroato.com
Premio „Valentina“ in ricordo di Valentina Šokić, una delle prime alunne dela scuola integrativa Croata di Roma; per la miglior simbiosi tra il testo della descrizione e fotografia
PUBBLICAZIONE DEI PREMI:
Nel periodo di un mese dopo il termine ultimo per  il ricevimento delle fotografie, la giuria effettuerà la selezione delle migliori fotografie e determinerà i vincitori.
I nomi dei vincitori saranno annunciati il 14 aprile  2016 sul sito della "Associazione Mosaico Italo Croato Roma" (www.mosaicoitalocroato.com), e successivamente all'apertura della mostra che è prevista dopo il concorso.
COPYRIGHT, L'USO DELLA FOTOGRAFIA E RESPONSABILITA'
Lo'rganizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali controversie relative alla proprietà e ai diritti d'autore delle fotografie che i partecipanti inviano all'Organizzatore per la partecipazione al concorso. I Diritti d'autore appartengono ai partecipanti (i loro autori) e l'organizzatore ha il diritto di utilizzare le foto solo per lo scopo di promuovere il concorso „Bog, Hrvatska!".
CALENDARIO DEL CONCORSO:
L'apertura del concorso:  14 dicembre 2015.
Chiusura del concorso:   14 marzo 2016.
Decisioni della giuria: dal 14 marzo  finio al 14 aprile 2016.
L'invio di informazioni ai partecipanti in merito ai risultati di giudizio: fino al 25 aprile 2016.
Mostra: Organizzatori prevedono una mostra con 30 (trenta) fotografie scelte dalla giuria
Partecipando a questo concorso i partecipanti accetteranno tutte le suddette condizioni.

Informazioni:
Idea del concorso „Bog, Hrvatska!": Ivana Milina
Persone responsabili per il concorso „Bog, Hrvatska!": Dragan Alvir, Zrinka Bačić, Camillo Cirelli, Mauro De Rossi, Dragica Hadrović, Ivana Milina i Gabriele Pirani
Responsabili per la stampa e comunicazione „Bog, Hrvatska!": Sarah Zuhra Lukanić i Nikolina Žuvela
e mail : info@mosaicoitalocroato.com
web: www.mosaicoitalocroato.com
logo  „Bog, Hrvatska!": © Marijo Milina 2015
Progetto „BOG, HRVATSKA!": ©Mosaico Italo Croato Roma-Ivana Milina 2015

BOG, HRVATSKA! – GREETINGS FROM HOMELAND
INTERNATIONAL PHOTO-COMPETITION

Organized by: Mosaico Italo Croato Roma – associazione / Italian-Croatian Mosaic Rome – association
Sponsored by:
State Office for Croats Abroad / Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
The Embassy of the Republic of Croatia in the Republic of Italy / Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Italiji
The Croatian Heritage Foundation's / Hrvatska matica iseljenika  
City of Zagreb / Grad Zagreb
Croatian National Tourist Board – Milano / Hrvatska turistička zajednica - Milano

THEME:
Photographic expression of features, traits and symbols of Croatian identity associated with the title of the competition „Bog, Hrvatska!" (nostalgia, joy, family memories, stories and legends).
Participants should send photos which contain motifs fitting the competition theme: Croatian landscape, ethnographic, historical and cultural heritage of Croatia.
Participants, who have had no opportunity to visit their Croatian homeland, are allowed to interpret the competition theme more freely. However, photos made in places outside of Croatia should relate thematically to the requirements of this competition.
Each photo must be accompanied by a corresponding slogan (i.e. sentence, verse or phrase), which makes for a short description of the photo and/or author's intent behind its creation.

RULES OF COMPETITION
PARTICIPANTS:
Participation is granted for children attending Croatian supplementary education courses abroad, and for children of Croatian emigrants aged between 8 and 16 years.
There are no restrictions with regard to shooting technique, photographic genre and image post-processing. Black and white, monochrome and colour photos will be accepted.
Participants are allowed to submit no more than 3 photos.
Participants are required to submit photos in .jpg or .jpeg format sized up to 4 MB and in print-ready resolution (300 dpi).
Each submitted photo must be accompanied by a short description (disclosing author's personal impression and/or message being expressed or conveyed through particular photo). The description should contain no more than 100 words.
Photos submitted for competition must not be labelled by watermarks and/or other designations of authorship.
By properly filling out application form, author confirms the authenticity of submitted photo/photos and assumes responsibility for its/their content.


Associazione Mosaico Italo Croato Roma holds right to publish photos selected for exhibition on its web-page, online-profiles and social networking sites in order to publicly promote „Bog, Hrvatska!" photo-competition. All submitted photos will be hand-signed regardless of the place, media and time-frame of publishing.
Digital catalogue will be published by the organizer and sent to all participants via e-mail addresses as stated in the application form.  Printed versions of the catalogue will also be provided by the organizer in accordance with organizer's current funding capabilities.

SUBMISSION OF PHOTOS
Photos may only be submitted via e-mail address boghrvatska@mosaicoitalocroato.com
Submissions will be received in period between December 14 th 2015. and  March 14 th 2016.

JURY:
The list of international art photographers composing the jury will be published on web-pages of „Bog, Hrvatska!" competition. In total, the jury will select 30 photos awarding most accomplished authors.
The jury works independently since the organizer presents them photos without them knowing the name of their authors. The decisions of the jury are final and non-debatable. However, the president and the members of the jury will provide professional opinion and rationale for 3 most successful photos.
AWARDS:
First award: DSLR camera in price range between  € 650,00 - € 700,00 sponsored by the State Office for Croats Abroad    
Second award: Small course of Croatian language and culture – Novi Vinodolski (accommodation and tuition fees will be covered by the organizer, whereas the winner’s parents/tutors will provide for travel ticket fares)
Third award: Photo-monograph "Croatia from above" by Davor Rostuhar (publisher: National Geographic)      
Special awards:
"Bog Hrvatska in globalized world" – awarded to a single photo with the most original concept among 30 photos selected by the jury following the public vote on web-page www.mosaicoitalocroato.com (special award is provided by the sponsors of the competition)
"Valentina" award – awarded in memory of Valentina Šokić (she was one of the first students to attend Croatian supplementary education in Rome) for the best symbiosis between photo and accompanying text

AWARD ANNOUNCEMENTS
Following the deadline for submission, the jury will make a selection of 30 photos and decide on the award winning photos. Names of award winning authors will be listed on Associazione Mosaico Italo Croato Roma web-page (lt www.mosaicoitalocroato.com) on April 14 th 2016.
Award winning authors will also be presented during the opening ceremony of exhibition at the end of the competition.
COPYRIGHT, PHOTO-SHARING AND LIABILITY
The organizer may not be held responsible in any disputes regarding ownership and copyright for photos submitted to this competition. In case the authors submit. Copyright and related rights belong to the authors, whereas the organizer is entitled to photo-sharing.
COMPETITION TIMETABLE:
Opening: December 14 th 2015.
Closing: March 14 th 2016.
Selection of photos by the jury: from March 14 th 2016 till April 10 th 2016.
Selection and awards announcements: till April 25 th 2016.
Exhibition: The exhibition of 30 photos selected by the jury will be held subsequently.
By participating in this contest, authors accept the aforementioned terms and conditions.

Info:
Original concept of "Bog, Hrvatska!" competition – Ivana Milina
“Bog, Hrvatska!” organizing committee Dragan Alvir, Zrinka Bačić, Camillo Cirelli, Mauro De Rossi, Dragica Hadrović, Ivana Milina and Gabriele Pirani
Helpdesk and printing: Sarah Zuhra Lukanić and Nikolina Žuvela
e-mail: info@mosaicoitalocroato.com
web: www.mosaicoitalocroato.com

Original logo of "Bog, Hrvatska!" competition: ©Marijo Milina 2015
Project "BOG HRVATSKA": © Mosaico Italo Croato Roma/Ivana Milina 2015

Grüß Gott Kroatien! – GRÜSSE AUS DER HEIMAT
INTERNATIONALER FOTOWETTBEWERB

ORGANISATOREN:
Mosaico Italo Croato Roma -associazione / Kroatisch-Italienisches Mosaik Rom
UNTER DER PATENSCHAFT VON:
Staatsamtes für Kroaten im Außland
der Botschaft der Republik Kroatien (Rom) / Ambasciata della Repubblica di Croazia nella Repubblica Italia
der Stadt Zagreb
Hrvatska matica iseljenika (Verein Kroatische Kuturgemeinschaft )
Ente Nazionale Croato peri l Turismo Milano

DAS THEMA:
Die Eigenschaften des Kroatischen Identitäts, die unter dem Titel des Wettbewerbs "Bog Hrvatska!" (Grüss Gott Kroatien!) enthalten sind; (Nostalgie, Optimismus, Freude, Familienerinnerungen und Erzählungen) fotografisch interpretiert.
Die Teilnehmer des Wettbewerbs sollen die Fotografien schicken, die dem Thema entsprechen: Kroatische Landschaft, etnographische, historische und kulturelle Erbschaft Kroatiens.
Eine freie Interpretation ist auch möglich falls der Teilnehmer / die Teilnehmerin noch keine Gelegenheit hatte, die Heimat zu besuchen. (Die Fotografie kann auch irgendwo in der Welt gemacht werden, aber das Thema muss entalten sein.)
Jedes Foto muss ein eigenes Schlagwort (Motto) haben. Das kann ein Satz, Vers, oder Ausdruck sein, der am besten das Werk beschreibt.
WETTBEWERBSREGELN:
TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR DEN FOTOWETTBEWERB
1.  Teilnahmeberechtigt sind alle Schüler der Kroatischen Zusatzausbilnung im Ausland, sowie die Kinder der kroatischen Auswanderer, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme 8 bis 16 Jahren alt sind.
2. Die Form des Ausdrucks ist frei. Es werden schwarz-weiss, sowie die Farbfotos in verschieden Formen, Behandlungen und Prozessen gemacht, akzeptiert.
3. Jeder Autor darf bis drei Fotos anmelden.
4. Fotos werden ausschließlich in digitaler Form ( .jpg /.jpeg/ ) geschickt. Das einzelne Bild soll nicht größer als 4 MB sein, in einer guten Auflösung.
5. Der Teilnehmer beschreibt jedes Bild (bis 100 Wörter). Kurze textliche Bilderläuterung soll eigene Eindrücke oder Botschaft enthalten.
6. Eingesandte Fotos dürfen keine watermarks,  fremde Urheberrechte (Unterschriften) oder änliches enthalten.
7.  Jeder Teilnehmer versichert, dass durch die Veröffentlichung seines/seiner Fotos  keine Rechte Dritter verletzt werden. Dies umfasst insbesondere fremde Urheberrechte oder Persönlichkeitsrechte fotografierter Personen.
8. Mit Hochladen des Fotos erklärt jeder Teilnehmer, alle an dem/den von ihm hochgeladenen Foto(s) bestehenden Rechte inne zu haben und willigt in die Veröffentlichung des/der Fotos. Außerdem erhält Associazione Mosaico Italo Croato die Rechte zur Bearbeitung (insbesondere elektronische Bildverarbeitung in Online-Auftritten), Vervielfältigung, Wiedergabe durch Bildträger sowie das Recht, diese Rechte auf Dritte zu übertragen. Die vorstehenden Nutzungsrechtsübertragungen erfolgen vergütungsfrei. Alle Fotografien werden, wenn möglich, unterschrieben.
9. Der Katalog: der Veranstalter wird einen digitalen Katalog veröffentlichen. Der Katalog wird an allen Teilnehmern per E-mail geschickt. Falls es möglich wird, wird dieser Katalog auch gedrückt.
DER EMPFANG DER FOTOGRAFIEN:
Die Fotos werden ausschließlich per E-mail boghrvatska@mosaicoitalocroato.com empfangen.
Das Fotowettbewerb ist offen von 14. Dezember 2015 bis 14. März 2016 um Mitternacht.

DIE JURY DES WETTBEWERBS:

Die Jury: Kunstfotografen aus verschiedenen Ländern (die Namen auf unsere Web-Seiten) wählen die besten 30 fotos und verleihen die Preisen den erfolgreichsten Autoren.
Die Jury arbeitet unabhängig. Der Veranstalter reicht der Jury Fotografien ausschließlich anonym ein. Die Jury erklärt nicht die Gründe seiner Entscheidungen. Die Entscheidungen der Jury sind undwiderruflich aber die drei besten Fotografien werden von der Jury erklärt.
DIE PREISE
1. Preis :   Eine Kamera (DSLR) im Wert von 650 bis 700 €. (Die Spende des Staatsamtes für Kroaten im Ausland)  
2. Preis: Der Kurs 'Kleine Schule der kroatischen Sprache und Kultur' – Novi Vinodolski (der Unterkunft und der Kurs wird von Hrvatska matica iseljenika bezahlt. Die Reise wird selbst vom Autor der Foto bezahlt
3. Preis: Die Fotomonografie "Hrvatska iz zraka" Davor Rostuhar , National Geographic Verlag
Sonderpreise
Der Preis wird gegeben einem von 30, von dem Jury festgesetzten Fotografien für das originellste Konzept  des ˝Grüß Gott Kroatien in Globalisierung˝. Das originellste Konzept wird durch offentliche Abstimmung auf  www.mosaicoitalocroato.com gewählt.
Der Preis Premio „Valentina“ zum Andenken an Valentina Šokić (eine der ersten Studentinen des Kroatischen Unterrichts in Rom) – für die beste Symbiose des Textes und Fotografie.
PREISVERKÜNDIGUNG:OBJAVA NAGRADA:
Nach dem Schluss des Wettbewerbs sammelt sich die Jury und wählt die besten Fotos. Die Preisträgernamen werden am 1. April auf der Web-Seite der Associazione Mosaico Italo Croate Roma www. mosaicoitalocroato.com  bekannt. Nach dem Schluss wird auch eine Ausstellung stattfinden.
URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE UND VERANTWORUNG:
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für unverlangt eingesandte Fotos oder Urheber- und Nutzungsrechte oder wenn TeilnehmerInnen die Rechte Dritten verletzen. Für die Fotografien, die der Veranstalter im Rahmen der Veranstaltung zur Verfügung gestellt bekommt, zeichnen die Teilnehmer selbst verantwortlich.   Autorenrechte und ähniliche Rechte gehören den TeilnehmerInnen – AutorInnen der Fotografien und  der Veranstalter wirkt als Nutzer der Fotografien.
WETTBEWERBSKALENDER:
Der Wettbewerb beginnt am 14. Dezember 2015
und endet am 14. März 2016.
Jury entscheidet von 14. März bis . 10. April 2016.
Alle Teilnehmer erhalten Ergebnisse des Wettbewerbs bis 25. April 2016.
Die Ausstellung: Der Veranstalter plant eine Ausstellung mit 30, vom Jury auserwählten Fotografien.
Teilnahme erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis mit den Regeln des Fotowettbewerbs.

INFO:
Die Idee: Ivana Milina
Team-Mitglieder: Dragan Alvir, Zrinka Bačić, Camillo Cirelli, Mauro De Rossi, Dragica Hadrović, Ivana Milina und Gabriele Pirani
Presse und Komunikation: Sarah Zuhra Lukanić und Nikolina Žuvela
E mail : info@mosaicoitalocroato.com ; web: www.mosaicoitalocroato.com
Orginelles Logo des Wettbewerbs : © Marijo Milina 2015
Projekt „BOG HRVATSKA": © Mosaico Italo Croato Roma/Ivana Milina 2015

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Torna ai contenuti | Torna al menu