BOG, HRVATSKA! POZDRAV IZ ZAVIČAJA 2

  1. svibnja 2022.g., u Rimu otvorena je putujuća izložb Bog Hrvatska pozdrav iz zavičaja 2.

Radi se o drugom po redu fotografskom natječaju za djecu hrvatskih iseljenika, te svih učenika hrvatske dopunske nastave u inozemstvu koji imaju od 8 do 16 godina.

Bog Hrvatska pozdrav iz zavičaja  2 tema ovog natječaja bila  je hrvatski folklor i hrvatske tradicije.

Poticanje i razvijanje ljubavi za prirodne ljepote hrvatskog folklore i tradicije.

Folklorni elementi su svi sadržaji koji su povezani s nacionalnom baštinom i tradicijom. Povezani su kroz mnoge sadržaje od glazbeno plesnih, likovnih, pisanih, tradicijskih i autohtonih instrumenata, narodnih nošnji i alata koji su se koristiti u određenom razdoblju. Prenosili su se pisanim zapisom, ali u većini slučajeva s koljena na koljeno.

Oni sudionici koji još nisu bili u prilici posjetiti zavičaj, imali su  mogućnost slobodne interpretacije teme (fotografija može biti napravljena u bilo kojem dijelu svijeta, ali se tematski mora uklapati u ideju natječaja).

Cilj ovog natječaja bio je približiti najmlađe naraštaje hrvatskog iseljeništva, koji su putem vlastite fotografije imali mogućnost iskazati ljubav prema svom zavičaju.

Pristigle su mnogobrojene fotografije (489) iz raznih djelova svijeta:  Bolivija, Peru, Argentina, Kanada, Amerika, Austrija, Slovenija, Njemačke, Italije, Francuske, Bosne i Hercegovne, Švedske i Mađarske.

Stručna komisija izabrala je među brojnim pristiglim radovima 40  fotografija.

BOG, HRVATSKA! – „Pozdrav iz zavičaja“

naslov je fotografskoga natječaja upućenoga učenicima hrvatskih dopunskih škola diljem svijeta te djeci hrvatskih iseljenika, u dobi od 8 do 16 godina. To je ujedno i naslov ove izložbe, koja obuhvaća 40  fotografija koje je stručna komisija izabrala među brojnim pristiglim radovima.

Naša je namjera bila međusobno zbližiti mlade generacije hrvatske dijaspore, koje su budućnost naših zajednica, i to fotografijom – vrstom umjetnosti kojom su mogli izraziti svoju ljubav, nostalgiju i sjećanja na našu predivnu zemlju.

Vjerujem da će ova izložba uspjeti prikazati slobodne i iskrene osjećaje prema domovini, i to fotografijama koje su izradila naša djeca, a koje će ostati kao neizbrisiv trag u vremenu i u našim srcima. 

Za udrugu Hrvatsko-talijanski mozaik najvažniji su ciljevi usmjereni najmlađim generacijama, koje su naša budućnost. Ostvarujemo ih pokušavajući osmisliti mjesta susreta po mjeri djece i mladih koji žele isprobati i upoznati nove izražajne mogućnosti kako bi ih podijelili sa svojim vršnjacima u okviru kreativnih radionica, izložbi, natječaja i ostalih događanja čijom organizacijom želimo olakšati kreativno izražavanje u kontekstu intekulturalne razmjene.

BOG, HRVATSKA! – SALUTO ALLA PATRIA

èil titolo del concorso fotograficorivolto a tutti gli studenti che frequentano le scuole integrative croate nel mondoed ai e figli degli immigrati croati in età compresa tra gli 8 e 16 anni. E’anche iltitolo di questa mostra che comprende 40  fotografie scelte dai giudici tra le numerose che sono pervenute al concorso.

La nostra intenzione era avvicinare le giovani generazioni della diaspora Croata, che sono il futuro delle nostre comunità, con una forma d’arte come la fotografia con la quale hanno potuto esprimere il loro amore, nostalgia, ricordi, per la nostra bellissima terra.

Spero che questa mostra possa esprimere i liberi e sinceri sentimenti nei riguardi della nostra patria attraverso un’immagine fotografica offertaci dai nostri ragazzi, che rimarrà per sempre indelebile nel tempo e nei nostri cuori.

Per il Mosaico Italo Croato di Roma, Il pensiero più grande è rivolto alle generazioni più giovani che sono il nostro futuro, cercando di creare spazi a misura di bambini e ragazzi che desiderano sperimentare e conoscere nuove modalità espressive da condividere con i loro coetanei attraverso laboratori ludici, mostre, concorsi, eventi, per facilitare l’espressione della creatività nell’ottica di uno scambio interculturale.

Osvrt  naBOG, HRVATSKA! – „Pozdrav iz zavičaja“

Na natječaj “Bog Hrvatska!“ pristigao je veliki broj fotografija kojima su jednakim dijelom bili zastupljeni motivi lijepote hrvatske folklorne tradicije primorske i kontinentalne Hrvatske.

U doista teškom izboru, za tri najbolje fotografije natječaja izabrane su tri fotografije:

  1. Mjesto NIKOLINA NOSIĆ- zovnica Dalmatinske zagore, 
  2. Mjesto SARA VINCIGUERRA, – moliški Hrvat Nicola Neri,
  3. Mjesto MARIA RAPIĆ- kolač od suhih smokava.

U tim radovima protkana je tiha nostalgija za zavičajem predaka, bogatstvo starih narodnih običaja i potreba njihovog očuvanja, kao i nešto što čovjeka prisiljava da zastane u šetnji, ali samo zato da mu izmami iskreni osmijeh. Ukupno gledano, možda najvažnije od svega je da su svi mladi fotografi i fotografkinje koji su sudjelovali na natječaju “Bog Hrvatska!” izborom motiva za svoje slike željeli pokazati da je ono što ih podsjeća na Hrvatsku obilje lijepih uspomena koje proživljavaju svaki put kad posjete Hrvatsku. Dojam je to koji sigurno ostaje i onome tko njihove fotografije vidi neovisno o tome dolazi li iz Hrvatske  ili je Hrvatsku posjetio nekom prilikom ili je za Hrvatsku samo čuo…

 

Rassegna diBOG, HRVATSKA! – SALUTO ALLA PATRIA

Al concorso “Bog Hrvatska!” è arrivato un grande numero di fotografie, sulle quali sono stati ugualmente rappresentati i motivi folcloristici della Croazia mediterranea e quella continentale. In una davvero difficile scelta per le tre fotografie migliori del concorso, sono state elette le seguenti foto:

  1. Posto NIKOLINA NOSIĆ- borsa dell’entroterra damata,
  2. Posto SARA VINCIGUERRA – Croato del Molise Nicola Neri,
  3. Posto MARIA RAPIĆ- torta di fichi secchi.

Questi lavori sono segnati da una silenziosa nostalgia per la patria degli antenati, dalla ricchezza delle vecchie usanze e tradizioni e dalla necessità per la loro salvaguardia, come anche da qualcosa che ci costringe a fermarsi nel passeggiare per suscitarci un sincero sorriso. Tutto sommato, forse la cosa più importante sia il fatto che tutti i giovani fotografi partecipati al concorso “Ciao, Croazia!“ hanno voluto con la scelta dei suoi motivi dimostrare che per loro la prima associazione alla Croazia è un sacco di ricordi ed emozioni bellissimi che loro provano ogni volta quando visitano la sua patria. Quest’impressione viene sicuramente suscitata anche in tutti coloro che vedono i loro fotografie, sia che provengono dalla Croazia o meno; sia che hanno visitato Croazia solo una volta oppure ne l’hanno solo sentito parlare…

1 .mjesto – Nagrada Digitalni fotoaparat

NIKOLINA NOSIĆ, 11 godina Hrvatska nastava u SR Njemačkoj (Reutlingen)

opis: Na dnu tkane zovnice iz Dalmatinske zagore skrivena stoji šaka uspomena iz davnih vremena ispunjenih pjesmom mladih pastirica i pastira. Oni su, gazeći po škrapama i škrtome kamenjaru, preživljavali s korom kruha u zovnici i širokim osmijehom na licu…

2. mjesto – Nagrada KINDLE – elektronski čitač

SARA VINCHIGUERRA, 16 godina  Bologna-Italija

moliški Hrvat Nikola Neri / Crni (1761–99) iz Kruča, profesor fiziologije na Medicinskome fakultetu Sveučilišta u Padovi. Kao pristaša republikanaca bio je uključen u političke događaje u vrijeme Partenopejske Republike 1799. u Napulju. Nakon obnove vlasti španjolskih Burbonaca Neri je pogubljen 3. XII. 1799., a pri odvođenju na gubilište uputio je posljednju poruku svojim sunarodnjacima: »Nemojte zabit naš lipi jezik«. Moliški Hrvati sačuvali su svijest o svojoj etničkoj posebnosti ponajprije zahvaljujući jeziku.

3.mjesto – Nagrada Knjiga „Blaga Hrvatske“ Neprocjenjiva prirodna i kulturna baština u izdanju Mozaik knjiga

MARIA RAPIĆ, 15 godina, New York U.S.A. kolač od suhih smokava

Pašmanski Smokvenjak (kolač od suhih smokava) gdje se receptura i tradicija i danas brižno čuva. Izvorno je predstavljao hranu težaka koji su se umorni vraćali s cjelodnevnih radova u polju, masleniku ili vinogradu.

1. Mjesto NIKOLINA NOSIĆ- zovnica Dalmatinske zagore

2. Mjesto SARA VINCIGUERRA, - moliški Hrvat Nicola Neri

3. Mjesto MARIA RAPIĆ- kolač od suhih smokava

40  fotografija koje je stručna komisija izabrala među brojnim pristiglim radovima

IZABRANE FOTOGRAFIJE

[foogallery id="6324"]