KOLAČI - Na našo

Za tista se hoèe:

 • 1 kg muke 00
 • 5 jaji
 • 125 g cukra
 • 1 bukir ulja
 • 1 bukir vina biloga

Za kaskavuniska se hoèe:

 • Luvakota
 • Oriha as amendule (pur misane) tritane mrvice do kruha
 • Skorca gratana do narabdfule
 • Med
 • kanala
 • mistico

Se misi lipo sve ono ka sa hoce ya tista.

Sa stenjiva tist e sa cini jedna pentula lipa tanga:

sa stokivaju lista duge korko sa hoce veliki kolač ka sa hocejimat.

Sa misi ono ka sa hoće za kaskavuniska e sa meče ono ka basta na jena kraj

Do strsi do pedule.

Sa bmjiva oni drugi kraj zgore kaskavuniske, sa lipu ope kraja e sa čini kolač kana na vitica.

S jenim perjam o s jenime penelam sa moči kolač s vodom o s jajatam e mu se meče no malo cukra zgora.

Sa mbumiva u pec, tepa 200 grad e sa čini stat 15-20 minuti, dokle sa peca.