RODENDAN

Za slučaj da autor prijavljuje više fotografija, cijelu tablicu treba kopirati u istom ovom dokumentu i potom nanovo ispuniti rubrike u dijelu „O fotografiji“.

Altro Titolo

Descrizione

RODENDAN

Za slučaj da autor prijavljuje više fotografija, cijelu tablicu treba kopirati u istom ovom dokumentu i potom nanovo ispuniti rubrike u dijelu „O fotografiji“.

Altro Titolo

Descrizione