Scuola / Škola

Scuola Integrativa croata di Roma / Hrvatska nastava Rim

L’ideatrice e la responsabile della pagina web della “HRVATSKA NASTAVA U RIMU” –  Scuola integrativa croata a Roma è Zrinka Bačić.

HRVATSKA NASTAVA U RIMU

Tel. +39.338.36.98.257

Email: zrinkabacic71@gmail.com

Ideja i odgovornost mrežne stranice “HRVATSKE NASTAVE U RIMU” – Scuola integrativa croata a Roma je Zrinka Bačić.

HRVATSKA NASTAVA U RIMU

Tel. +39.338.36.98.257

Email: zrinkabacic71@gmail.com