Internacionalni Cooking Show u Rimu

HR

Internacionalni Cooking Show u Rimu
Hrvatsko talijanski Mozaik Rim u suradnji Udruge Jedna musika iz Kruča 11. lipnja 2022.g., s početkom u 17:00 sati u Župi crkve San Filippo Neri u Rimu održan je prvi Internacionalni Cooking Show koji je dio projekta “Hrvatski susreti u Rimu”. U atmosferi prijateljstva i međukulturalne razmjene kroz kulinarsku umjetnost između osam država.
Svaka država prezentirala je dva tradicionalna recepta.
S velikim entuzijazmom sudjelovali su sljedeći države i njihovi predstavnici.
Uživo su pripremali:
• Australija – gđa Daniela De Petro
• Bangladeš – gđa Tania Akter
• Bosna i Hercegovina – g. Dragan Alvir
• Hrvatska – gđa Ivana Milina i Alma Kumbarić
• Italija – Molise – gđa Radi Giuseppina i Quinci Maria
• Palestina – gospođa Rania Hammad i gospođica Soraya Kiel
• Rumunjska – gospodin i gospođa Florentina i Costantin Florea
• SAD – g. Matthew Keil i gospođica Yasmine Keil
Nakon predstavljanja tipičnih recepata država koje su sudjelovale , svi prisutni, uključujući i publiku, uživali su u degustaciji brojnih gastronomskih tipicnih specijaliteta nacionalnih kuhinja izloženih na štandovima.
Cilj projekta bio je predstaviti različitosti i posebnosti kuhinja.
Projekt je uspiješno relaiziran zahvaljujući velikodušnosti i kulinarskom umijeću sudionika.

Zahvaljujemo pokroviteljima:
Središnjiem državniom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske , Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Italiji, Hrvatskoj turističkoj zajednici i Udruzi “Jedna Musika”-Iz Kruča- Molisea

Slike govore više od riječi….
Vidimo se na sljedećem Cooking Show!
MIC

TR
La manifestazione Il Cooking show internazionale, parte del progetto “l’Incontri Croati a Roma” si è svolta con grande successo in clima di amicizia e scambi interculturali tramite l’arte culinaria tra otto diverse nazioni il sabato 11/06/2022 nel tardo pomeriggio nell’Oratorio della Chiesa San Filippo Neri in zona Garbatella a Roma.
L’evento è stato organizzato dalla Associazione “Mosaico Italo-Croato Roma” e L’ Associazione “Jedna Musika“ di Molise.
Hanno partecipato con grande entusiasmo seguenti nazioni ed il loro rappresentanti ognuno presentando due ricette tipiche :

• Australia – Sig.ra Daniela De Petro
• Bangladesh -Sig.ra Tania Akter
• Bosnia e Erzegovina – Sig. Dragan Alvir
• Croazia – Sig.re Ivana Milina e Alma Kumbarić
• Italia – Molise – Sig.re Radi Giuseppina e Quinci Maria
• Palestina -Sig.ra Rania Hammad e Signorina Soraya Kiel
• Romania – coniugi Sig.ri Florentina e Costantin Florea
• USA – Sig. Matthew Keil e Signorina Yasmine Keil

In seguito alle presentazioni delle ricette tipiche e delle loro nazioni, tutti i presenti incluso il pubblico si sono divertiti nelle degustazioni delle tantissime delizie gastronomiche esposte nelle tavolate /stand nazionali.
Un grande successo Grazie anche alla generosità sia del tempo sia della bravura culinaria dei partecipanti.
con il patrocinio di /pokrovitelji
Si ringrazia l’Ufficio centrale statale per i croati al di fuori della Repubblica di Croazia/Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske , Ambasciata della Repubblica di Croazia nella Repubblica Italiana/ Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Italiji, L’Ente Nazionale Croato per il Turismo/ Hrvatska turistička zajednica, Associazione “Jedna Musika”-Acquaviva Collecroce Kruč, Molise

Alla prossima edizione !