ZNANSTVENI KOLOKVIJ

Udruga Hrvatsko Talijanski Mozaik Rim poziva na

“ZNANSTVENI KOLOKVIJ”

13. prosinca 2021.

Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima/ Pontificio Collegio Croato di San Girolamo
Via Tomacelli, 132
00186 ROMA

Različiti oblici zajedništva,

povijesni i suvremeni prinosi povezivanja Hrvata i

Katoličke crkve u Rimu

UVODNI POZDRAVI

Ususret 500. obljetnici rođenja pape Siksta V.

mr.sc. Marko Đurin, rektor

Udruga „Hrvatsko Talijanski Mozaik Rim”

Dragica Hadrović,članica Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan RH, predstavnica za Italiju

Ivana Milina, predsjednica Udruge „Hrvatsko Talijanski Mozaik Rim”

18:00 POČETAK ZNANSTVENOGA KOLOKVIJA

Papa Siksto V., Crkva sv. Jeronima i Hrvati

mr.sc. Marko Đurin, rektor

O naslovnoj kardinalskoj crkvi nadbiskupa zagrebačkog bl. Alojzija kardinala Stepinca u Rimu

Neven Pelicarić, mag. iur.

Od osnivanja Bratovštine do izrade karte Ilirika: prinosi Trogirana povijesti hrvatske zajednice u Rimu

prof. dr. sc. Jadranka Neralić

Klovićeva iluminacija u službi rimskog papinstva

dr. sc. Valerija Macan Lukavečki

Pontifikat pape Franje i društvo periferije

doc. dr. sc. Andreja Sršen

20:00 ZAVRŠETAK ZNANSTVENOGA KOLOKVIJA

Projekt Različiti oblici zajedništva, povijesni i suvremeni prinosi povezivanja Hrvata i Katoličke crkve u Rimu je sufinancirao Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Andreja Sršen

(Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija)